DISC-analys

Hos oss kan du göra en DISC-analys. Med hjälp av en DISC-analys får du förståelse för hur du kommunicerar och agerar i olika sammanhang utifrån din beteendestil. Du får också veta hur du fungerar i relation till andra och hur olika beteendestilar helst kommunicerar, vilka arbetsuppgifter de föredrar eller vilka utmaningar som kan finnas när olika typer ska samarbeta.

Genom att göra en DISC-analys kan du få reda på mer om din ledarstil och hur du leder andra. Vill du bli en mer framgångsrik säljare så får du lära dig hur du bäst når fram till olika typer av kunder ökar din försäljning.

DISC-modellen grundar sig på William Moulton Marstons forskning på 1920-talet och har utvecklats till att bli en av de mest utvärderade och använda modellerna för mänskligt beteende.

Vilken färg är du?

I DISC-analysen representeras de olika beteendestilarna av en färg. Ingen färg står över någon annan. Alla beteendestilar är lika viktiga i en grupp eller ett företag eftersom alla bidrar till verksamheten med värdefulla personliga egenskaper. 

Med hjälp av en DISC-analys får du få ökad förståelse för hur du:

  • Blir en bättre ledare som kan möta dina medarbetare utifrån deras beteendeprofil.
  • Förbättrar din kommunikation med medarbetare och kunder.
  • Rekryterar rätt utifrån ditt företags behov.
  • Engagerar medarbetare genom att matcha rätt uppdrag med rätt person.
  • Skapar effektiva och produktiva team.
  • Ökar din försäljning genom att kommunicera rätt med olika typer av kunder.
jessica presenterar disc

Vi erbjuder:

En komplett personlig DISC-analys för dig som vill lära dig mer om dig själv.

Då ingår en enskild analys och möjlighet att lära er mer om era egna och andras beteendestilar samt de möjligheter och utmaningar dessa innebär i just er grupp. En perfekt teambuildingaktivitet för att skapa samarbete och arbetsglädje.