Rekrytering

Om rekrytering
Valet mellan bemanning och rekrytering är en vanlig fundering många kunder har. Vi hjälper dig välja rätt lösning via våra kontor i Västerås, Örebro, Eskilstuna eller Växjö!

Fördelar med rekrytering
Den stora fördelen för dig som kund är att få möjlighet att fokusera på sin egen verksamhet under hela rekryteringsprocessen och veta att alla frågor kring detta omhändertas på ett professionellt sätt. Våra rekryterare tillför också ytterligare en dimension i rekryteringsprocessen, då vi ofta hittar rätt kandidat i andra branscher än den kunden är verksam i eller gör andra värderingar av teoretisk kompetens, branscherfarenhet etc, vilket i sig stärker processen.

Det vanligaste är att vi jobbar med hela processen kring rekytering, men vi hjälper även våra kunder med delar av processen. Som exempel kan nämnas kvalitetssäkringsarbetet med referenstagning, tester och analyser eller varför inte second opinion, där vi även kan ge dig support och feedback ifall du väljer att sköta huvuddelen av rekryteringen själv.

EXEMPEL PÅ REKRYTERING

1. Specialist- och Chefsrekrytering

2. Volymrekrytering
En del av våra kunder har stort behov av personal exempelvis i produktion eller på lagret. Låt oss sköta den omfattande rekryteringsprocessen, där det ofta är många sökande och mycket arbete. Vi tar hand om hela processen och presenterar slutkandidaterna till er. Ni kan välja att anställa personalen hos er över sommaren eller hyra in via oss.

3. Headhunting
Rekrytering av rätt nyckelpersoner till företags- och organisationsledningar är strategiskt viktigt. I dessa typer av uppdrag är vårt unika nätverk av kandidater väldigt viktigt och självklart vår kandidatdatabas. Vi har lång erfarenhet av headhunting av högt uppsatta chefer med stor framgång!

4. Expressrekrytering
Vi på Future Bemanning har framgångsrikt jobbat med denna rekryteringsmodell med mycket nöjda kunder och kandidater som resultat! Ibland har man inte tid att genomföra en hel rekryteringsprocess och då är vår unika och egenskapade modell ett mycket bra val! 

Vi söker bland våra redan kvalitetssäkrade kandidater och matchar dem mot kundens kravprofil. Om och när rätt matchning kan göras, blir processen kort och kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet!

Vill du veta mer om Rekrytering?
Telefon 010-16 18 900
E-post info@futurebemanning.se

Som alla vet bidrar varje medarbetare på olika sätt till företagets utveckling och resultat. Därmed är det också ytterst viktigt att placera rätt person på rätt plats. Vi är specialister på att rekrytera och är mycket noggranna i vårt kvalitetssäkringsarbete, allt för att ni ska få rätt medarbetare och rätt person ska få rätt arbete! Vi hjälper dig med din rekrytering via våra kontor i Västerås, Örebro eller Eskilstuna.

Registrera CV

Gör dig tillgänglig som jobbsökande utan att söka ett specifikt jobb!

Future Bemanning Auktorisation rekryteringsföretag