Rekryteringsprocessen

Registrera CV

Gör dig tillgänglig som jobbsökande utan att söka ett specifikt jobb!

Future Bemanning - Uppstart

Rådgivning i hur processen kan läggas upp på ett effektivt, och kvalitativt sätt. Vi hjälper till med upprättande av kravprofiler, och är ”bollplank” med våra erfarenheter. Här sätter vi även tidsplan

Future Bemanning - Kandidatsökning

Vi genomför kandidatsökning med sökkanaler, annonsering och utformning av annonser. Vi har ett eget kontaktnät som nyttjas. Vi hanterar alla ansökningar, återkoppling och det första urvalet. Vi säkerställer att alla sökanden får återkoppling.

Future Bemanning Auktorisation rekryteringsföretag
Future Bemanning - Intervjuer

Vi bokar in intervjuer och genomför intervjuer enligt upprättad kravspecifikation.

Future Bemanning - Referenser

Vi genomför minst 2 referenser på de kandidater som gått vidare i processen. Ni får dessa dokumenterat och klart från oss

Future Bemanning - Presentation

Vi presenterar slutkandidater till kund. Presentationen sker skriftlig såväl som muntlig. Future Bemanning bidrar med rådgivning och våra rekommendationer, efter kund fått ta del av underlaget. Här lyfts styrkor respektive utvecklingsmöjlighet hos respektive kandidat kopplat till just Er tjänst.

Future Bemanning - Slutligt urval

Vi kan genomföra hantera så kallade ”djupintervju” – en extra intervju för att säkerhetsställa Er känsla.